Bucuresti

Ramona Caruntu

Detalii

Adresa
Bucuresti, Sectorul 6, Prelungirea Ghencea
Telefon
0745094211
Fax
0314269257
Web
www.contacaruntu.ro
Categorie
Contabili
Modificat
acum 3 ani si 2 luni
Vizualizari
1367

Voteaza & Distribuie

Descriere

Servicii de:
 • Contabilitate firme
 • Contabilitate PFA
 • Contabilitate asociaţii locatari/proprietari
 • Salarizare şi administrarea personalului
 • Responsabil mediu
 • Specialist în managementul deşeurilor
 • Înfiinţări/menţiuni firme la Registrul Comerţului

Contabilitate firme
CONTA Căruntu oferă servicii de evidenţă contabilă pentru firme. Serviciile noastre se referă în principal la:
 • Înregistrarea tuturor documentelor primare în conformitate cu normele legale în vigoare şi principiile contabilităţii;
 • Evidenţa sintetică şi analitică a clienţilor şi furnizorilor;
 • Evidenţa şi analiza datoriilor şi creanţelor în lei şi valută;
 • Evidenţa mijloacelor fixe şi calculul amortizării;
 • Elaborarea balanţei de verificare lunară;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale lunare, trimestriale si anuale privind taxele si impozitele cerute de legislaţia în vigoare;
 • Întocmirea altor situaţii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;
 • Întocmirea documentelor pentru plata obligaţiilor bugetare;
 • Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar şi Cartea Mare;
 • Întocmirea jurnalelor de TVA;
 • Întocmirea registrului de evidenţă fiscală;
 • Contabilitate de gestiune şi calculaţia costurilor;
 • Întocmirea altor situaţii solicitate de conducere;
 • Întocmirea, certificarea şi depunerea bilanţului contabil;
 • Reglarea fişei sintetice pe plătitor;
 • Obţinerea certificatelor de atestare fiscală;
 • Refacerea evidenţei contabile;
 • Salarizare şi administrarea personalului.
Contabilitate PFA
CONTA Căruntu oferă servicii de evidenţă contabilă pentru PFA-uri. Serviciile noastre se referă în principal la:
 • Înregistrarea tuturor documentelor primare în conformitate cu normele legale în vigoare şi principiile contabilităţii;
 • Întocmirea Registrului-jurnal de încasări şi plăţi şi a Registrului inventar;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale privind taxele si impozitele cerute de legislaţia în vigoare;
 • Întocmirea documentelor pentru plata obligaţiilor bugetare;
 • Întocmirea ştatelor de plată şi a fluturaşilor de salarii, când este cazul;
 • Completarea şi transmiterea Revisal, când este cazul;
 • Întocmirea contractelor individuale de muncă, când este cazul;
 • Consultanţă în vederea întocmirii dosarelor de personal, când este cazul.
Contabilitate asociaţii locatari/proprietari
CONTA Căruntu oferă servicii de evidenţă contabilă pentru asociaţii locatari. Serviciile noastre se referă în principal la:
 • Întocmirea listelor de întreţinere;
 • Calculul penalizărilor;
 • Relaţia cu instituţia bancară unde Asociaţia are deschis contul;
 • Întocmirea registrului de casă electronic;
 • Întocmirea registrului-jurnal de încasari şi plăţi;
 • Întocmirea registrului pentru evidenţa fondului de rulment şi a registrului pentru evidenţa fondului de reparaţii;
 • Centralizarea consumurilor de apă rece şi apă caldă;
 • Întocmirea ştatelor de plată şi a fluturaşilor de salarii, când este cazul;
 • Completarea şi transmiterea Revisal, când este cazul;
 • Întocmirea contractelor individuale de muncă, când este cazul;
 • Consultanţă în vederea întocmirii dosarelor de personal, când este cazul;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale privind taxele si impozitele cerute de legislaţia în vigoare;
 • Întocmirea altor situaţii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;
 • Întocmirea documentelor pentru plata obligaţiilor bugetare, când este cazul;
 • Întocmirea şi depunerea situaţiei activ/pasiv.
Salarizare şi administrarea personalului
CONTA Căruntu oferă servicii de salarizare şi administrarea personalului. Serviciile noastre se referă în principal la:
 • Întocmirea ştatelor de plată şi a fluturaşilor de salarii;
 • Completarea şi transmiterea Revisal;
 • Întocmirea contractelor individuale de muncă;
 • Consultanţă în vederea întocmirii fişelor de post;
 • Consultanţă în vederea întocmirii dosarelor de personal;
 • Întocmirea actelor adiţionale la contractele individuale de muncă şi operarea acestora în Revisal;
 • Întocmirea documentelor privind încetarea contractele individuale de muncă şi operarea acestora în Revisal;
 • Consultanţă în vederea întocmirii Regulamentului de Ordine Interioară;
 • Consultanţă în vederea întocmirii Organigramei;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale lunare, trimestriale şi anuale privind salariaţii, cerute de legislaţia în vigoare;
 • Întocmirea adeverinţelor solicitate de salariaţi.
Responsabil mediu
CONTA Căruntu oferă servicii de:
 • Gestionarea actelor normative de mediu;
 • Elaborarea programului de management de mediu;
 • Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu;
 • Monitorizarea factorilor de mediu;
 • Realizarea auditului intern;
 • Elaborarea programului de audit intern;
 • Supravegherea activităţii de pregatire pentru situaţiile de urgenţă;
 • Întocmirea documentaţiei de management de mediu;
 • Raportarea activităţii de mediu.
Specialist în managementul deşeurilor
În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/15.11.2011, art. 22, alin. 3, deţinătorii/producătorii de deşeuri: persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru efectuarea operaţiunilor de colectare şi transport deşeuri „au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmareascăşi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane”. Conform alin. 4 „Persoanele desemnate, prevăzute la alin. 3, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. Nedesemnarea unei persoane conform art. 22 alin. 3, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.
CONTACăruntu oferă servicii de management al deşeurilor. Serviciile noastre se referă în principal la:
 • Planificarea activităţii de management al deşeurilor;
 • Instruirea personalului implicat în managementul deşeurilor;
 • Organizarea activităţilor specifice managementului deşeurilor;
 • Evaluarea activităţii de management al deşeurilor;
 • Raportarea rezultatelor privind managementul deşeurilor.
Înfiinţări/menţiuni firme la Registrul Comerţului
CONTA Căruntu oferă servicii de înfiinţări şi menţiuni firme la Registrul Comerţului. Serviciile noastre se referă în principal la:
 • Înmatricularea SRL, SRL-D;
 • Modificarea denumirii firmei;
 • Schimbarea sediului social în acelaşi judeţ;
 • Schimbarea sediului social în alt judeţ;
 • Prelungirea duratei de funcţionare;
 • Reducerea duratei de funcţionare;
 • Modificarea obiectului de activitate;
 • Actualizarea obiectului de activitate;
 • Modificarea declaraţiilor pe propria răspundere;
 • Majorarea capitalului social;
 • Reducerea capitalului social;
 • Transmiterea părţilor de interes şi a părţilor sociale;
 • Suspendarea sau reluarea activităţii;
 • Schimbarea membrilor organelor de conducere şi de control;
 • Înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare;
 • Modificarea datelor de identificare;
 • Excluderea sau retragerea asociaţilor;
 • Menţiuni înregistrate pe baza cererii de depunere şi/sau menţionare acte;
 • Corectarea erorilor materiale.

Lucreaza la