Bucuresti

Salvați Copiii România prezintă rezultatele programului Centre Educaționale Integrate pentru Grupuri Vulnerabile

Detalii

Categorie
Stil de viata
Modificat
acum 3 ani si 6 luni
Vizualizari
459

Voteaza & Distribuie

Descriere

Pe parcursul a 18 luni, peste 1020 de copii din medii defavorizate au beneficiat de servicii sociale, juridice și educaționale, în cadrul programului Centre Educaționale Integrate pentru Grupuri Vulnerabile, dezvoltat de Salvați Copiii România.

Scopul proiectului a fost acela de a contribui la prevenirea părăsirii timpurii a școlii în rândul copiilor sau tinerilor din grupuri defavorizate - copii romi, copii expuși riscului discriminării etc. - și a familiilor acestora, prin desfășurarea de acțiuni integrate, remedial-corective și de prevenire a abandonului școlar.

În România, în anul școlar 2013 - 2014, procentul copiilor cu vârsta între 7 și 10 ani care frecventau școala primară era de 87,4% (în scădere cu peste un punct procentual față de promoția anterioară). [1] Mai mult de 1 din 10 copii care ar fi trebuit să participe la învățământul primar, nu mergea la școală. Aproape 366.000 de copii cu vârste cuprinse între 3 și 17 ani nu erau înscriși în nicio formă de învățământ (preșcolar, primar, gimnazial, liceal sau profesional). [2]

Educația și îngrijirea pentru copilăria timpurie continuă să reprezinte un domeniu problematic. Dacă rata de participare la educația preșcolară a crescut de la 86% la 90% într-un singur an - în anul școlar 2012 - 2013, ca efect al introducerii clasei pregătitoare, serviciile destinate copiilor cu vârsta sub 3 ani rămân în continuare sever sub-dimensionate. Astfel, doar 15% dintre copii beneficiază de astfel de servicii, mult sub ținta de 33% indicată de Obiectivele de la Barcelona [3].

Un alt grup vulnerabil îl reprezintă copiii romi. Doar 42% dintre copiii romi cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani au mers la grădiniță, în comparație cu 87% dintre copiii de alte etnii și care trăiesc în același mediu. Procentul copiilor care ar trebui să urmeze cursurile învățământului obligatoriu, dar care nu merg la școală, este de 22% în cazul copiilor romi, față de 6% în cazul copiilor de alte etnii [4]. Rata de părăsire timpurie a școlii este, în România, de 18,1%, mult peste ținta de 10% indicată de Strategia Europa 2020, în timp ce media la nivelul UE este de 11,1%.[5]

De asemenea, în România, exploatarea copilului prin muncă este o realitate. Multe familii, atât din mediul urban cât și din mediul rural, sunt nevoite să își implice copiii în muncă. Între exploatarea prin muncă a copiilor și abandonul școlar există o legătură strânsă – copiii lipsesc de la școală, o abandonează sau nu mai sunt înscriși în sistemul educațional, pentru a munci. Într-un singur an școlar, 2012 – 2013, un număr de circa 24.400 de copii au abandonat învățământul primar și gimnazial.[i]

Educaţia este un drept şi o necesitate - copiii trebuie să meargă la şcoală și societatea trebuie să garanteze şi să asigure accesul la educaţie pentru toţi copiii, fără discriminare. Din acest motiv, serviciile sociale care asigură dreptul la educaţie al tuturor copiilor sunt obligatorii şi necesare. Ele trebuie să răspundă unor nevoi diferite şi bine definite, în funcţie de categoriile sociale aflate în dificultate. Salvaţi Copiii România a dezvoltat încă din 2001 programe sociale şi educaţionale complexe, pornind de la definirea strictă a nevoilor copiilor.

În cadrulproiectului Centre Educaționale Integrate pentru Grupuri Vulnerabile, prin intermediul celor 17 centre de pregătire școlară înființate, peste 1020 de copiii din medii defavorizate au beneficiat de sprijin:
- 287 de copii de vârstă preșcolară din comunitățile defavorizate au beneficiat de servicii educaționale în cadrul grădinițelor estivale;
- 474 de elevi au fost asistați prin organizarea de cursuri de tip „Școală după Școală”;
- 358 de elevi care au părăsit timpuriu școala au fost sprijiniți în procesul de reintegrare școlară, prin programul „A Doua Șansă”;
- 388 de părinți au participat la întâlnirile lunare de consiliere socială;
- 361 de cadre didactice au fost instruite cu privire la dezvoltarea și implementarea programelor de tip “A doua șansă”;
- 170 de voluntari au susținut sesiuni de informare cu privire la dreptul la educație;
- 3454 de copii și tineri au fost informați cu privire la rolul benefic al educației, drepturile copilului, efectele negative ale discriminarii etc.

Activitățile din cadrul proiectului Centre Educaționale Integrate pentru Grupuri Vulnerabile s-au desfășurat în orașele Argeș, Brașov, București (2 centre), Caraș-Severin, Cluj, Constanța (2 centre), Dâmbovița, Dolj, Hunedoara, Iași, Mureș, Neamț, Suceava, Timiș și Vaslui. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 – „Investește în oameni” și a fost implementat în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.

[1]Setul național de indicatori de incluziune socială corespunzători anului 2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, 2014 [2]Institutul Național de Statistică, Tempo online, date pentru anul 2013 [3]http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_romania_en.pdf [4]Education: the situation of Roma in 11 EU Member States, FRA, 2014[5]Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_14&lang=en


[i] Analiza sistemului de învățământ preuniversitar din România din perspectiva unor indicatori statistici, Institutul de Științele Educației, 2015