Bucuresti

Infiintare PFA

Infiintare P.F.A.

Detalii anunt

Telefon
0724206276
Pret
490 LEI
Categorie
Anunturi consultanta in afaceri
Modificat
acum 8 ani si 7 luni
Vizualizari
1341

Voteaza & Distribuie

Prezentare anunt

Conform legii 507/2002, persoanele fizice, cetateni romani sau cetateni ai statelor membre ale U.E. si ale celorlalte state apartinand spatiului economic european, pot desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei in mod independent. Acestea pot activa in toate domeniile, meseriile si ocupatiile cu exceptia celor stabilite sau interzise prin legi speciale.

Persoana Fizica Autorizata (P.F.A.) este persoana fizica autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca. Orice activitate economica desfasurata permanent, ocazional sau temporar in Romania de catre persoanele fizice autorizate, trebuie sa fie inregistrata si autorizata, in conditiile OUG 44/2008. Autorizarea functionarii, in conditiile ordonantei mentionate, nu exonereaza persoanele fizice autorizate de obligatia de a obtine, inainte de inceperea activitatii, autorizatiile, avizele, licentele si altele asemenea, prevazute in legi speciale, pentru desfasurarea anumitor activitati economice.

Persoanele fizice pot desfasura activitati economice in mod independent daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
- au implinit varsta de 18 ani;
- starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia;
- au calificarea (pregatire profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala) necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia;
- nu au fost condamnate penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal;
- indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor si cerintele reglementarilor specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata, precum si normele de calitate a produselor si serviciilor oferite;
- detin autorizatia eliberata in conditiile legii;
- sunt inregistrate in Registrul Comertului si la organele fiscale teritoriale.

Actele necesare pentru demararea procedurii privind infiintarea persoanei fizice autorizate sunt:
- actul de identitate (C.I./B.I.) - original si copie conformata cu originalul;
- copia legalizata a dovezii de proprietate (copie contract de vanzare – cumparare, copie releveu, copiile actelor de identitate ale proprietarilor etc.);
- extras de carte funciara, in termen de valabilitate – original;
- certificat de atestare fiscala, in termen de valabilitate- original;
- acordul Asociatiei de proprietari/locatari si al vecinilor – daca e cazul;
- documente care atesta pregatirea/experienta profesionala (copia diplomei/actelor de studii/atestatelor, documente care sa aiba legatura cu obiectul de activitate ce urmeaza a fi desfasurat), dovada calificarii in domeniul de activitate urmarit;
- contract de comodat/inchiriere;
- specimen de semnatura legalizat notarial;
- procura notariala.

Pentru informatii suplimentare sau programarea unei intalniri, va rugam sa ne contactati.